Hjem

Velkommen til Aureosen skytterlag
Sidene våre er under oppdatering og vil snart være i full drift.


Info vil bli lagt ut her, men man kan også finne oss på Facebook.
Sakliste til årsmøte

 

Til medlemmer i Aureosen Skytterlag

 

Sakliste for årsmøtet


Det vises til innkallingen til årsmøte.


Sted:     Skytterhuset                    


Dato og tidspunkt:          20.06.2019 Kl. 20.00

 

Sakliste


1.        Godkjenne de stemmeberettigede.

2.       Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3.       Velge ordstyrer og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.       Behandle skytterlagets årsberetning for 2018 og fremlegge regnskap

5.       Behandle skytterlagets budsjett.

6.       Behandle forslag og saker.

             - ny logo

             - innkjøp av nye rekrutt våpen

             - lagring av våpen på skytterklubben

7.       Fastsette medlemskontingent.

             - innføring av treningsavgift på junior/rekrutt på 300,- året

8.       Foreta følgende valg:

             a) Leder og nestleder
             b) 2 styremedlem, 2 varamedlem, baneansvarlig, ungdomsutvalget
             c) Kasserer
             d) Valgkomité med leder og 1 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Med vennlig hilsen
Styret   ----------------------------------------------------------------------------------------------
Til medlemmene i Aureosen skytterlag


Innkalling til årsmøte i Aureosen skytterlag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Aureosen skytterlag.

Årsmøtet avholdes den 20.06.2019 på klubbhuset til Aureosen skytterlag.


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.06.2019 til aureosen@skytterlag.no


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på se https://www.aureosen.no og på facebook.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret

aureosen@skytterlag.no


www.aureosen.no