årsmøtereferat

 Protokoll årsmøte i Aureosen Skytterlag


Sted: Skytterhuset
Dato: 20.06.19


Tilstede: Roy Karlsen, Ingvar Storvik, Hans Nygård, Jon Erling Åndal, Lasse Hestad, Arne Gjendem, Bjarne Sønslien, Øyvind Valle, Dan Ove Åndal, Andreas Gudmundsen, Geir Leren, Kjetil Magerøy, Anna Lovise Gjendem

 

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede


Godkjent.
Det var 13 stemmeberettigede til stede.

 

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.


Godkjent.

Sak 3.    Velge ordstyrer og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen


Ordstyrer Andreas Gudmundsen.
Referent Anna Lovise Gjendem.
Protokoll underskrives av Arne Gjendem og Geir Leren.

 

Sak 4.    Behandle skytterlagets årsberetning for 2018 og fremlegge regnskap


Post 3930 og 3945 skal sjekkes opp.
Post 3100 og 3120 salg av ammunisjon sjekkes opp.

Regnskapet blir ikke godkjent.

Firma leies inn for å gå gjennom regnskapet for 2018.

 

Sak 5.    Behandle forslag og saker


-Ny logo

Arbeidet om å lage ny logo starter. Forslag blir lagt ut på hjemmesiden for avstemming og ny logo vil bli vedtatt på årsmøte.

 

Innkjøp av nye rekruttvåpen

Enstemmig om å kjøpe inn 3 nye rekrutt Sauer .22 cal.

 

Lagring av våpen på skytterhuset

Starter arbeidet med å søke om å få oppbevare våpen på skytterbanen.

 

Sak 6.    Fastsette medlemskontingent


Det blir innført treningsavgift på Junior/Rekrutt på 300,- i året.
Gjeldene fra 2019.

 

Sak 7.    Stevnestøtte


Senior 150,-
Rekrutt/Junior 80,-
Etter gjeldene på meldingsavgift.

 

Andre behandlede saker på årsmøtet

-      Firmaer skal kontaktes for å oppdatere adresselister.

-      Styret utvides til å inkludere jegeransvarlig og baneansvarlig som styremedlemmer.


Sak 8.    Valg


Formann                        Ingvar Storvik                           (1 år)
Nestformann                Geir Leren                                  (2 år)
Sekretær                        Kjetil Magerøy                          (2 år)
Kasserer                         Øyvind Valle                             (1 år)
Ungdomsutvalg          Andreas Gudmundsen        (2 år)
Baneansvarlig              Roy Karlsen                              (2 år)
Jegeransvarlig             Arne Gjendem                        (2 år)


  1. Vara Jon Kvisvik                                 (1år)
  2. Vara Knut Magne Leren                  (1år)
  3. Vara Eva Schøn                                 (1år)

 

Valgkomite                 Lasse Hestad                          (2 år)
                                        Audun Hoem                          (1 år)

 

Sak 9.    Behandle skytterlagets budsjett


Budsjett for 2019 er tatt utgangspunkt fra 2018, men usikkert på om det blir slik.

 


Protokoll underskrevet Geir Leren og Arne Gjende,aureosen@skytterlag.no


www.aureosen.no