årsmøtesak

Sakliste til årsmøte


 


Til medlemmer i Aureosen Skytterlag


 


Sakliste for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte.
Sted:     Skytterhuset                    
Dato og tidspunkt:          20.06.2019 Kl. 20.00


 


Sakliste
1.        Godkjenne de stemmeberettigede.


2.       Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.


3.       Velge ordstyrer og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.


4.       Behandle skytterlagets årsberetning for 2018 og fremlegge regnskap


5.       Behandle skytterlagets budsjett.


6.       Behandle forslag og saker.


             - ny logo


             - innkjøp av nye rekrutt våpen


             - lagring av våpen på skytterklubben


7.       Fastsette medlemskontingent.


             - innføring av treningsavgift på junior/rekrutt på 300,- året


8.       Foreta følgende valg:


             a) Leder og nestleder
             b) 2 styremedlem, 2 varamedlem, baneansvarlig, ungdomsutvalget
             c) Kasserer
             d) Valgkomité med leder og 1 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte


 


Med vennlig hilsen
Styret


aureosen@skytterlag.no


www.aureosen.no