LOKALT INNHOLD FRA
NORSK SKYTTERTIDENDE
Konkurransestopp til 15. juni
08 Apr 2020
Regjeringen har bestemt at forbud mot idretts- og kulturarrangementer forlenges til 15. juni. Norges Skytterstyre vedtok nye koronavettregler tirsdag kveld.

Tekst: Tom-Vegard Feltstykket

Selv om landets Regjering vil slippe opp noe på reglene etter påske gjelder ikke det forbudet mot idrett- og kulturarrangementer. Den blir forlenget til 15. juni. Det betyr også at skytterne ikke får noe konkurransetilbud før etter denne datoen.

Imidlertid har helsemyndighetene åpnet for begrenset organisert aktivitet med inntil 5 personer som skal holde minst 2 meters avstand.

Norges Skytterstyre avholdt møte tirsdag kveld, der de besluttet en rekke koronavettregler. Dessuten vil alle sentrale kurs og samlinger fram til og med 30. juni avlyses/utsettes med umiddelbar virkning. All sentral møtevirksomhet skal primært skje via nett (telefon, nettmøte) for å begrense smitte.

Koronavettreglene

Under all aktivitet skal følgende koronavettregler følges fram til i første omgang 15. juni:

1. Det er ikke tillatt med konkurranser/stevner.

2. Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

3. Trening og andre lagsaktiviteter skal skje i små grupper med maksimalt 5 personer på banen/i samme rom. Standplassleder og medhjelpere inngår i de 5.

4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndigheters pålegg om minst to meter avstand til andre personer. Det samme gjelder generelle hygiene råd. Berøringspunkter som dørhåndtak og monitorer bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.

5. Ta med eget underlag til skyting.

6. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også lagsvåpen.

7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen/anlegget.

Ta hensyn

I tiden framover er det viktig at du tar hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Det er også viktig at skytterlagene har et bevisst forhold til hygieniske tiltak spesielt med tanke på risikogrupper. Smittebegrensning skal alltid prioriteres, og regelverket skal tolkes restriktivt.

Skytterlagene skal utover dette følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.

Generalsekretæren har fått fullmakt til å tilpasse koronavettreglene iht. nasjonale bestemmelser.

Protokoll fra styremøte 7. april

Trening og oppskyting til storviltprøven
Det frvillige Skyttervesen får mange spørsmål vedrørende gjennomføring av trening og oppskyting til storviltprøven.

DFS er i dialog med Miljødirektoratet, som ser utfordringene. Miljødirektoratet signaliserer at de vil innkalle aktuelle aktører til et møte der storviltprøven blir tema. Det kommer mer informasjon etter påske.

Miljødirektoratet opplyser at all trening og oppskyting til storviltprøven er å regne som organisert aktivitet, og alle føringer fra nasjonale myndigheter skal følges. Dette kommer således ikke inn under reglene for begrenset organisert aktivitet.

For storviltjakt som fortsatt pågår og eventuell skadefelling vil skyteprøve avlagt i jaktåret 2019/2020 fortsatt være gyldig denne våren så lenge det ikke er mulig å avlegge ny prøve. Miljødirektoratet har lagt ut informasjon om dette, samt endring i instruks om skyteprøve for storviltjegere og status for den nye appen.

Kompensasjonsordning
Kulturdepartementet (KUD) har kunngjort at de vil opprette en kompensasjonsordning for idrett og frivilligheten. KUD har det koordinerende ansvaret for tilskudd til frivillig sektor, og skytterlagene vil således også kunne ta del i denne ordningen. KUD opplyser at kriteriene for ordningen ikke er ferdige ennå. Ordningene vil innrettes som søknadsbaserte ordninger, og DFS vil legge ut informasjon så snart dette er klart.

Landslotteriet
Pga. korona-krisen gir foreløpig ikke Lotteritilsynet oss tillatelse til å gjennomføre årets landslotteri. Derfor kan ikke Skytterkontoret sende ut loddene til skytterlagene. Når en eventuell tillatelse vil komme er foreløpig uvisst.

Viktig informasjon, anbefalinger og pålegg fra helsemyndighetene:

https://helsenorge.no/koronavirus


aureosen@skytterlag.no


www.aureosen.no