Historie

Foto : Brunes Foto www.facebook.com/brunesfoto

Historie

 

Aureosen Skytterlag ble etablert i 1893 av Sogningen Peder Knutsen, som bodde på garden Julset på Åndal.
En veit mye av det som har hendt i laget opp gjennom årene, men aktiviteten i laget mellom 1. og 2. verdenskrig er noe uklart.


Skytterbanen idag er den 4. som laget har hatt.

Det første området som ble brukt som bane er trolig "Hestadgjerdet". Dette var en 100 meters bane, som låg på venstre side av gamleveien ved det øverste "gjerleet", som det ble sagt i dei tidene det var satt opp le (grind) for krøttera. Standplassen låg like ved veien, med skyteretning mot Valltua. I dag er området dyrket opp.


Den andre banen i rekken låg nede i Aureosen, nærmere bestemt på ryggen nordøst for "Hålesaga". Lokalt ble det sagt at en skaut på "Remman". Skyteretningen var sørøst mot Fjellsetervatnet. Dette var en bane på 300 meter, senere utvidet til 400 meter.


Den tredje banen ble lagt opp i "botten" ovenfor Stranden og ble påbegynt i 1938. Banen bestod av en felles standplass for 100 - 200 - 300 meter. Senere ble det også bygd klubbhus. Klubbhuset låg vest for standplassen. Skyteretningen var omtrent rett øst, mens 100 meter var rett sør mot Valltua.


Dagens bane, den 4. i rekken, ble under Ole Gjendem sin ledelse, startet opp og var ferdig i 1975. Den ligger i vest/nordvest siden av Gjendemsfjellet og består av klubbhus, 300 meter, 200 meter med 8 elektroniske skiver, 100 meter med 5 elektroniske skiver, en 100 meter med skivetrekk, leirduebane og felt løype.

 


Oversikt over formenn i så langt de er referert i gamle årsberetninger


1893 - 1907: Peder Knutsen

1907 - 1910:  Iver P. Valle

1910 - 1912:   Nils O. Hol

1912 - 1914:   Martin Valle

1914 - 1917 :  Jens Hol

1917 - 1921 :  Peder K. Hestad

1921 - 1923 : Paul Valle

1923 - 1928 : Bendik Hestad

1928 - 1934 : Sverre Hestad

1934 - 1938 : Hjalmar Aure

1938 - 1940 : Lars Valle

1945 - 1948 : Knut Nygårdsvoll

1948 - 1949 : Johan P. Hestad

1949 - 1950 : Erling Breivik

1950 - 1961 : Otto Nygårdsvoll

1961 - 1968 : Ingvar Nordheim

1968 - 1978 : Ole Gjendem

1978 - 1988 : Ragnar Åndal

1988 - 1993 : Georg Mykløy

1993 - 1994 : Nils Kåre Sande

1994 - 1995 : Jostein Helseth

1995 - 1997 : Svanhild Mykløy

1997 - 2002 : Hans Nygård

2002 - 2006 : Frank Ødegård

2006 - 2011:  Hans Nygård

2011 - 2015:   Roy Karlsen

2015-2016:  Hans Nygård

2016-2019:   Felix Gehin  satt et halvt år. Deretter

satt Roy Anders Bringslid resten året.

2019- : Ingvar Storvik