Årsmøte2022

Til medlemmene i Aureosen skytterlag

Styret innkaller herved til årsmøte i Aureosen skytterlag.


Årsmøtet avholdes den 2.Mars 2022 på klubbhuset til Aureosen skytterlag.


Tid: Onsdag 2.Mars 2022 kl. 20.00

Sted: Skytterhuest


Tid: Onsdag 2. mars 2022 kl. 20.00

Sted: SkytterhusetAgenda

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Konstituering av møte

Innkalling og saksliste godkjennes

5. Stemmeberettigede

Kartlegging av stemmeberettigede medlemmer

(Fylt 15 år, betalt forfalt medlemsavgift, minimum medlem i 2 mnd.)

6. Faste saker

a. Styrets årsberetning

b. Godkjenning av regnskap

c. Budsjett

d. Fastsetting av årskontigent

e. Valg og utsendinger til ombudsmøte

f. Innkomne saker

Innkomne saker må være innmeldt til styret v/leder senest 16.februar.

Spørsmål rettes til styreleder Ingvar Storvik, tlf. 907 27 235Med vennlig hilsen


Styret